Solucions

Publicacions
Gestió competencial
Plans de desenvolupament
Publicacions
Creació de materials didàctics

La nostra base pedagògica ens permet redactar documents didàctics amens i amb un alt grau d’aprenentatge, hem escrit llibres, manuals d’autoaprenentatge, programacions didàctiques i hem creat materials digitals com scorms, jocs online i apps.

Projectes:

Gestió competencial
Hem facilitat la redacció de diversos diccionaris de competències en grans organitzacions tant públiques com privades, i hem participat en la definició del sistema integral de gestió per competències, que inclou la promoció, la formació i l’avaluació de l’acompliment amb o sense efectes a la retribució.

grafica-3

Proposem un disseny participatiu, dirigit per un grup de treball intern que lideri el procés, i que garanteixi que el diccionari competencial i tot el sistema de gestió de persones recull la idiosincrasia de l’organització. A més, el treball participatiu facilita la gestió del canvi i l’éxit de la implantació del nou sistema.

Plans de desenvolupament

T’acompanyem en el desenvolupament de la teva organització, especialment davant reptes organizatius com reorganitzacions, fusions, mitjançant la realització d’un diagnòstic organitzatiu previ i la propuesta d’un pla d’acció que impulsi els canvis necessaris.

El consultor/a elabora un Pla d’acció. El consultor/a  proposa a la Direcció un pla per a la resolució dels problemes detectats i per a la millora organitzativa en general, en base a les conclusiones del diagnòstic previ.

Plans accio.jpg