Avís Legal

Home » Avís Legal

Informació legal

Formacció Esteban – di Bartolomeo, S.L.P. amb NIF: B-65020000 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41285, Foli 0060, Fulla 379725, Inscripció 1, té el seu domicili social al Carrer Sanatori 42 de Les Planes, 080196 Sant Cugat, Barcelona.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals inclosos en els diversos formularis de registre, contacte i accés als serveis seran incorporats en un fitxer creat sota la responsabilitat de Formacció Esteban – Di Bartolomeo, S.L.P. Aquestes dades els facilita voluntàriament per a poder ser atès en la sol·licitud d’informació que cursa.

Vostè té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en aquest fitxer, rectificar-la de ser errònia o cancel·lar-la en la següent adreça:

Carrer Sanatori 42 de Les Planes, 080196 Sant Cugat, Barcelona.